Belastingadviespraktijk mr. R.J. Nienhuis richt zich op de fiscale advisering van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Fiscale advisering betekent in de praktijk fiscale belangenbehartiging in de meest ruime zin van het woord. De werkzaamheden omvatten namelijk zowel voorlichting, advisering en begeleiding maar ook, als het niet anders kan, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.  

Zo maar 10 vragen en problemen die met enige regelmaat aan de orde komen:

  1. Is mijn onderneming wel op de wijze gestructureerd om op korte termijn verkocht te kunnen worden?
  2. Eén van mijn werknemers wil ik graag als firmant laten toetreden. Op welke wijze kan ik dit het beste realiseren?
  3. Er dient op korte termijn te worden ingegrepen in mijn onderneming anders lijkt een faillissement onafwendbaar.
  4. Kan de Belastingdienst zomaar mijn boekhouding verwerpen terwijl ik toch heel nauwkeurig mijn omzet boek?
  5. Op welke wijze betrek ik mijn zoon meer bij de onderneming?
  6. Hoe richt ik mijn administratie in om op efficiënte wijze aan mijn loon- en omzetbelasting verplichtingen te kunnen voldoen?
  7. Moet ik de bestaande man-vrouw firma omzetten in een B.V.? En zo ja, doe ik dit dan met geruis of geruisloos?
  8. Moet de aan te kopen onroerende zaak worden ondergebracht in een aparte Onroerend goed B.V. of verhuur ik vanuit privé?
  9. Moet ik nou een auto van de zaak of houd ik hem liever in privé?
  10. Zou, bij ontslag van een werknemer, een gouden handdruk ook voor de werkgever nog een fiscaal voordeel kunnen hebben?

Met dergelijke problemen en nog omtrent honderd andere vragen kunt u bij ons terecht. Wij stellen prijs op heldere afspraken vooraf, zowel voor wat betreft de door ons kantoor te verrichten werkzaamheden als omtrent de in rekening te brengen vergoedingen. Neemt u, geheel vrijblijvend, gerust contact met ons op.